SOSOK PEREMPUAN KESEPIAN DALAM “PEREMPUAN YANG BERUMAH DEKAT PANTAI”: SEBUAH KAJIAN HERMENEUTIK

Posted by : Dr. Siti Rukiyah, M.Pd,
Pada Tanggal : 29-May-2020,18:50:19
Dilihat sebanyak : 133x
Didownload Sebanyak : 86x


Arti atau makna yang ada dlam kata-kata yang terjalin pada sebuah puisi hanya dapat diberikan oleh subjek dalam hal ini pembaca puisi sesuai dengan cara pandang pembaca, salah satunya adalah puisi “ Perempuan yang Berumah Dekat Pantai”. Setiap pembaca puisi ini akan menafsirkan makna yang berbeda-beda pula terhadap kata-kata yag digunakan penyair. Namun, yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini bukanlah perbedaan cara pandang pembaca, melainkan bagaimana menafsirkan kata-kata yang ada dalam puisi ini berdasarkan kajian hermeneutik. Pembahasan mengenai kajian hermeneuik dalam puisi “Perempuan yang Berumah Dekat Pantai” akan memberikan pengetahuan baru tentang cara kerja hermeneutik dalam menasirkan makna sebuah puisi.

Download